Daftar Program Studi: Univ Sultan Ageng Tirtayasa

NoKelompokProgram StudiSyarat
Khusus
1IPAS1-AGRIBISNISTidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa, tidak boleh buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
2IPAS1-AGROEKOTEKNOLOGITidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa, tidak boleh buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
3IPAS1-PENDIDIKAN BIOLOGITidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa, tidak boleh buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
4IPAS1-PENDIDIKAN MATEMATIKATidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa, tidak boleh buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
5IPAS1-PERIKANANTidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa, tidak boleh buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
6IPAS1-TEKNIK ELEKTROTidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa, tidak boleh buta warna keseluruhan, tidak boleh buta warna sebagian
7IPAS1-TEKNIK INDUSTRITidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa
8IPAS1-TEKNIK KIMIATidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa, tidak boleh buta warna keseluruhan, tidak boleh buta warna sebagian
9IPAS1-TEKNIK MESINTidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa, tidak boleh buta warna keseluruhan, tidak boleh buta warna sebagian
10IPAS1-TEKNIK METALURGITidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa, tidak boleh buta warna keseluruhan, tidak boleh buta warna sebagian
11IPAS1-TEKNIK SIPILTidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa, tidak boleh buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
12IPAS1-PENDIDIKAN FISIKA
13IPAS1-PENDIDIKAN IPA
14IPAS1-PENDIDIKAN KIMIA
15IPAS1-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
16IPAS1-PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
17IPSD3-AKUNTANSITidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa
18IPSD3-KEUANGAN DAN PERBANKANTidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa
19IPSD3-PEMASARANTidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa
20IPSD3-PERPAJAKANTidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa, tidak boleh buta warna keseluruhan, tidak boleh buta warna sebagian
21IPSS1-ADMINISTRASI NEGARATidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa, tidak boleh buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
22IPSS1-AKUNTANSITidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa
23IPSS1-EKONOMI PEMBANGUNANTidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa
24IPSS1-ILMU HUKUMTidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara
25IPSS1-ILMU KOMUNIKASITidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa, tidak boleh buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
26IPSS1-MANAJEMENTidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa
27IPSS1-PENDIDIKAN ANAK USIA DINITidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa, tidak boleh buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
28IPSS1-PENDIDIKAN BAHASA INDONESIATidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa
29IPSS1-PENDIDIKAN BAHASA INGGRISTidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa
30IPSS1-PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASARTidak boleh tuna netra, tidak boleh tunu rungu, tidak boleh tuna wicara, tidak boleh tuna daksa, tidak boleh buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
31IPSS1-PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
32IPSS1-BIMBINGAN DAN KONSELING
33IPSS1-ILMU PEMERINTAHAN
34IPSS1-PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
35IPSS1-PENDIDIKAN LUAR BIASA
36IPSS1-PENDIDIKAN SEJARAH
37IPSS1-PENDIDIKAN SENIDRAMA, TARI DAN MUSIK
38IPSS1-PENDIDIKAN SOSIOLOGI

Ujian Keterampilan Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik pada Senin, 4 Agustus 2014.
Dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untirta pada pukul 08.00 WIB

Registrasi

Sign In
E-Mail
Password

Ganti Password